header-photo

Inne

 - Zbieranie informacji na temat osób lub okoliczności w sprawie, w której toczy sie postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz inne, w toku których można zastosować przepisy prawa karnego / sprawdzanie alibi, poszukiwanie świadków, zabezpieczenie śladów, oględziny miejsc zdarzenia/.
 - Zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczej oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych, osób i jednostek organizacyjnych.
 - Odnajdywanie skradzionych pojazdów oraz innego mienia ruchomego.
 - Sprawdzanie wiarygodności informacji dot. szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.
 - Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych w zakresie wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych/ rozwodowych, alimentacyjnych , spadkowych i innych/
 - Doradztwo w  sprawach rodzinnych, majątkowych, bezpieczeństwa osobistego oraz firm w zakresie prawa karnego, cywilnego i gospodarczego.
 - Działania obserwacyjne oraz kontrobserwacyjne.
 - Inne /według otrzymanego zlecenia/