header-photo

Ochrona wierzycieli

Ochrona wierzycieli
- dochodzenie roszczeń finansowych /windykacja/
- weryfikacja informacji o dłużniku posiadanych przez wierzyciela,
- określenie możliwości spłaty zadłużenia i opłacalności wdrażania procesu sądowo-egzekucyjnego zmierzającego do odzyskania wierzytelności,
- negocjacje oraz aktywne działania, z pełnomocnictwa wierzyciela, mające na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu  w krótkim terminie lub w porozumieniu ze zleceniodawcą określenie sposobu i terminu spłaty zobowiązania,
- nadzorowanie terminowości spłaty, w tym również spłat poszczególnych rat ustalonych porozumieniem pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem.